کد خبر: 1022627 تاریخ انتشار: 1397/11/03 16:25

مدیرکل جدید حراست دانشگاه تبریز منصوب شد

وقت نیوز - با حکم رییس دانشگاه تبریز، «محمدرضا حسین زاده» استاد گروه علوم زمین دانشکده علوم طبیعی به عنوان مدیرکل جدید حراست دانشگاه تبریز منصوب شد.

به گزارش  وقت نیوز ، در این حکم آمده است: با توجه به سوابق و تجارب ارزنده و مراتب تعهد جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ پست سازمانی و سمت آموزشی و اجرایی به عنوان مشاور رئیس و سرپرست مدیریت حراست دانشگاه منصوب می‌شوید.

امید است با بهره گیری از تجارب ارزشمند خود در مدیریت‌های قبلی و هم فکری و همراهی همکاران آن واحد و قاطبه اساتید و کارکنان، در انجام وظایف محوله و توسعه فضای ایمن و سالم در دانشگاه موفق و موید باشید.
 
محمدرضا حسین‌زاده، استاد گروه علوم زمین دانشکده علوم طبیعی بوده و همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز، رییس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های استان، مدیریت جذب استان، معاونت آموزشی دانشکده علوم طبیعی، چاپ 65 مقاله در مجلات ISI و علمی پژوهشی، ارایه بیش از80 مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی و اجرای 9 طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی از جمله سوابق علمی و اجرایی وی است.
 
پیش از این، مرحوم دکتر محمد رضا نیکجو، استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز این سمت را برعهده داشت.

586